Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
19 september 2023

Akut fjärrvärmeläcka - Fjärilsvägen & Myrstigen

Det har inträffat en fjärrvärmeläcka i ledningsnätet som medför avbrott i leveransen av värme och varmvatten för ett antal fastigheter i området. Vi arbetar så snabbt vi kan med att åtgärda problemet.

Vid avbrott i fjärrvärmeleveransen fungerar kallvatten som vanligt.

Bra att veta
När fjärrvärmeleveransen kommer tillbaka kan exempelvis element för en stund upplevas väldigt varma och det är helt normalt. Styrutrustningen i fastigheten försöker så snabbt som möjligt kompensera för den förlorade temperaturen.

Efter ett avbrott i fjärrvärmeleveransen kan det uppstå luftfickor i ledningarna som gör att fjärrvärmen inte kommer fram till din fastighet. Om du fortfarande inte fått värme/varmvatten tillbaka 30 minuter efter att vi klarmarkerat ärendet på hemsidan/Hemkollen bör du kontakta oss då dessa luftfickor kan vara svåra för oss att upptäcka om det endast berör enstaka fastighet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se 

19 sep 15:43
Fjärrvärmeleveransen tillbaka

19 sep 09:43
Arbete pågår
Vi arbetar så snabbt vi kan med att åtgärda problemet.