2 juni 2021

Arbete i ledningsnätet - Skäggebyvägen / Norrköpingsvägen

Den 18 mars drar vi igång med ett arbete i ledningsnätet på Skäggebyvägen - Norrköpingsvägen. En ny vattenledning ska till och arbetet förväntas pågå en bit in i juni månad. Arbetet medför att vi behöver stänga av Skäggebyvägen mellan Ekedalsvägen och Norrköpingsvägen.

Ekedalsvägen är fortfarande öppen för trafik. Vänligen passera arbetsplatsen försiktigt för allas säkerhet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se 

Yrwmggl98qvocwflb1ce

2 jun 15:27
Planerad asfaltering v. 24
Återställning på Skäggebyvägen pågår, asfaltering planerad till v.24. Arbetet vid Norrköpingsvägen/Vibjörnsparken fortsätter.

26 maj 10:29
Ventilbyte
Just nu arbetar vi med ventilbyte i korsning Skäggebyvägen/Sjömansängsvägen. Efter det kommer vi succesivt börja fylla hålen på Skäggebyvägen.

5 apr 00:00
Lastbilsparkering avstängd
Mellan 5 april och 28 maj behöver vi stänga av lastbilsparkeringen i anslutning till Norrköpingsvägen i höjd med Vibjörnsparken.

18 mar 11:28
Arbete pågår