9 oktober 2019

Arbete med fjärrvärmeledning

Under vecka 38 påbörjades arbete med att anlägga fjärrvärmeledningar på Risings väg. Arbetet medför störningar i trafiken då endast halva körfältet är tillgängligt.

9 okt 16:07
Arbetet fortgår enligt plan
Bergsspräckningen är igång och det fortsatta arbetet flyter på enligt planeringen.

16 sep 08:00
Störningar i trafiken på Risings väg på grund av arbete