6 december 2019

Arbete med fjärrvärmeledning vid Risings väg

Under vecka 38 påbörjades arbete med att anlägga fjärrvärmeledningar på Risings väg. Arbetet medför störningar i trafiken då endast halva körfältet är tillgängligt.

6 dec 14:55
Arbetet slutfört
Asfaltering och återställningsarbetet är slutfört. Resterande justering kommer att ske i vår.

26 nov 15:07
Asfalteringsarbete v.49
Under vecka 49 planeras asfalteringsarbete om vädret inte blir för kallt. Slutgiltig asfaltering kommer att ske i vår.

9 okt 16:07
Arbetet fortgår enligt plan
Bergsspräckningen är igång och det fortsatta arbetet flyter på enligt planeringen.

16 sep 08:00
Störningar i trafiken på Risings väg på grund av arbete