20 november 2020

Underhållsarbete i fjärrvärmenätet (4st)

Just nu pågår ett underhållsarbete i fjärrvärmenätet som beräknas pågå under augusti och september. Vid dessa arbetsplatser kan framkomligheten vara begränsad och vi ber dig att tänka på hastigheten.

Under aug/sep håller vi på med fyra större underhållsarbeten i Finspång, på Jonas Wenströms väg, Gröna vägen, Hyttvägen och Hästhagsvägen. Här installeras nya ventiler som gör att vi i framtiden kommer kunna stänga av mindre områden istället för att bryta de större huvudledningarna i Finspång. Detta bidrar till att färre hushåll/fastigheter behöver drabbas utav driftstörningar framöver!

När du passerar dessa arbetsplatser tänk på att köra försiktigt för din och personalens säkerhet. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se

20 nov 15:06
Fyllning Hyttvägen
Under vecka 48 planerar vi att fylla hållet på Hyttvägen. För allas säkerhet, kör försiktigt vid arbetsplatsen under pågående arbete.

26 okt 07:57
Hyttvägen återstår
Arbetet närmar sig sitt slut på de fyra platserna vi arbetet på. Det enda som återstår är arbete på Hyttvägen som blivit något försenat.

14 aug 14:58
Arbete pågår
Arbetet beräknas pågå aug/sep och kan leda till begränsad framkomlighet. Vänligen tänk på att passera dessa arbetsplatser försiktigt för din och personalens säkerhet.