31 mars 2021

Avbrott i vattenleveransen - Hävla

Onsdag den 31 mars har Vattenfall planerat ett strömavbrott i Hävla kl. 09.30-14.30. Detta medför även avbrott i vattenleveransen.

Ett vattensläp kommer att finnas vid Sjövägen 1 om någon behöver hämta rent dricksvatten under pågående arbete.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och tryckförändringar (luft) kan förekomma. Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

Har du några frågor om strömavbrottet, vänligen kontakta Vattenfall: https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/kontakta-oss/

Har du frågor kring vattenleveransen är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se 

31 mar 13:40
Vattenleveransen tillbaka

31 mar 09:30
Planerat avbrott