Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
13 december 2021

Begränsad framkomlighet - Örebrovägen

Vecka 34 kommer ett ledningsarbete att påbörjas mellan Högamonvägen och Walenius väg i Ljusfallshammar. Den gamla vattenledningen ska bytas ut och under pågående arbete kommer Örebrovägen att stängas av för genomfart.

Tidsplanering
Arbetet kommer att påbörjas vecka 34 och förväntas pågå till och med vecka 46.

Mer information till boende i området
Information om driftstörningar, tillfälliga parkeringar och ev. temporär trafikväg kommer att tilldelas till boende i området under arbetets gång.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se 

13 dec 16:14
Mindre justeringar återstår
Mindre justeringar återstår, ordentlig asfaltering planeras till våren 2022.

15 nov 08:00
Begränsad framkomlighet Walenius väg
Under v.46 kommer vi att hålla till med ett grävarbete i korsningen Örebrovägen/Walenius väg. Det innebär att Walenius väg kommer att vara avstängd för trafik fr.o.m. måndag den 15 november kl. 08.00 t.o.m. fredag den 19 november.

23 aug 08:00
Arbete pågår