31 augusti 2020

Begränsad framkomlighet på Jonas Wenströms väg

I samband med underhållsarbetet i fjärrvärmenätet på Jonas Wenströms väg behöver vi stänga av en del av vägen, från korsningen Jonas Wenströms väg / Vallonvägen och ca 30 meter in mot Bergslagsvägen.

Vägen är just nu helt avstängd tills vidare.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se

D12qbv1rwuzuraxjsbta

31 aug 12:00
Arbete pågår
Jonas Wenströms väg är avstängd tills vidare, se karta.

21 aug 11:11
Arbete pågår
Begränsad framkomlighet på Jonas Wenströms väg, se karta.