13 juli 2020

Bruksparkens lekplats rustas upp

På uppdrag av Finspångs kommun har vi startat upp ett nytt projekt i Bruksparken. Bruksparken kommer att få en ny lekattraktion, det blir en tillgänglighetsanpassad vattenleksanläggning utan vattendjup som välkomnar stor som liten.

Läs mer på Finspångs kommuns hemsida HÄR.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se

Y4j3549bwvrfxlhce7mj

13 jul 10:34
Vattenleken är klar
Nu är vattenleken klar! Vattenleken är öppen kl. 9-19 fram till slutet av augusti. Tryck på knappen på stolpen i mitten utav leken så sätter vattnet igång. Varmt välkomna!

2 jun 09:30
Arbete pågår