11 december 2019

Byte av VA-ledning vid Ljusfallshammar/Getryggen

Begränsad framkomlighet vid vägen Ljusfallshammar/Getryggen mot Grytgöl då det delvis endast är ett körfält öppet på grund av nya vatten- och avloppsledningar. Vi byter ledningarna för att förbättra kvalitén och underhålla nätet.

11 dec 06:52
Avbrott i vattenleveransen på grund av inkoppling av ny vattenledning
Vattenleveransen bryts idag den 11:e december klockan 09:30 - 15:00 till fastigheterna på Strånkärrsvägen 2, Getryggen 5-25, Högamonvägen 20,22,24 på grund av inkoppling av ny vattenledning.

10 dec 14:18
Arbetet fortsätter
VA-ledningsbytet fortgår enligt plan. Under julhelgen kommer trafikavstängningarna att tas bort då arbetet pausas och återupptas efter jul igen.

2 dec 07:00
Begränsad framkomlighet