28 januari 2020

Byte av VA-ledning vid Ljusfallshammar/Getryggen

Begränsad framkomlighet vid vägen Ljusfallshammar/Getryggen mot Grytgöl då det delvis endast är ett körfält öppet på grund av nya vatten- och avloppsledningar. Vi byter ledningarna för att förbättra kvalitén och underhålla nätet.

28 jan 08:08
Återställningsarbetet klart
Arbetet är klart för nu och det sista återställningsarbetet kommer att utföras i vår.

15 jan 14:25
Vattenleveransen är tillbaka
Påkopplingen av den nya vattenledningen är klar och vattenleveransen är igång till samtliga hushåll. Om vattnet är missfärgat och tryckförändringar (luft) förekommer, låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut. Nu återstår endast lite grävarbete innan projektet är helt slutfört.

15 jan 08:00
Avbrott i vattenleveransen
Den 15 januari mellan klockan 08.00-16.00 bryter vi i vattenleveransen längsmed Strånkärrsvägen och Getryggen 5, 7, 9 och 11. Orsaken är att vi ska driftsäkra och koppla in den nya vattenledningen. En öppen vattenpost kommer att finnas vid korsningen Strånkärrsvägen/Högamogvägen

2 jan 10:38
Arbetet igång igen
Vägavspärrningarna är uppsatta igen för att vi ska kunna fortsätta med VA-ledningsbytet. Vi ber därför trafikanter om förståelse att hålla en låg hastighet förbi arbetsplatsen.

16 dec 07:57
Arbetet fortsätter, uppehåll under jul
VA-ledningsbytet fortgår enligt plan. Under julhelgen kommer trafikavstängningarna att tas bort då arbetet pausas och återupptas efter jul igen.

11 dec 06:52
Avbrott i vattenleveransen på grund av inkoppling av ny vattenledning
Vattenleveransen bryts idag den 11:e december klockan 09:30 - 15:00 till fastigheterna på Strånkärrsvägen 2, Getryggen 5-25, Högamonvägen 20, 22 och 24 på grund av inkoppling av ny vattenledning.

2 dec 07:00
Begränsad framkomlighet