2 maj 2019

Byte av VA-ledningar på Kapellvägen och Brinkvägen

Måndagen den 1 April kommer Finspångs Tekniska att påbörja arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar vid Kapellvägen samt Brinkvägen. Direkt berörda fastigheter är Kapellvägen 19-37 samt Brinkvägen.

Arbetet kommer att utföras i 2 st etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig mellan korsningen Stora Allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen och vägen kommer att stängas av för genomfart Måndagen den 1 April. Boende på adresserna kommer periodvis att få parkera på provisorisk parkering vid Vibjörnsväg.
  • Etapp 2 fortsättning från korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen-Kapellvägen 37.

På grund av grävarbetet kan periodvisa störningar i vattenförsörjningen förekomma i området. Provisoriskt vatten kommer kopplas in till samtliga berörda fastigheter. Personal från Finspångs Tekniska kommer ta kontakt med berörda fastighetsägare vid inkoppling av provisoriskt vatten samt avstängning av garage infart.

2 maj 08:48
Arbetet med VA-bytet beräknas att vara klart till juli

24 apr 16:30
Korsningen Stora Allén/Kapellvägen är nu öppen igen

9 apr 11:42
Korsningen Stora Allén/Kapellvägen fortsatt avstängd
Korsningen kommer att fortsätta att vara avstäng i ungefär två veckor på grund av att arbetet blev försenat på grund av en vattenläcka.

27 mar 08:00
Etapp 1 startar 1 April
Stora Allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen. Vägen kommer att stängas av för genomfart Måndagen den 1 April.