11 november 2019

Byte av VA-ledningar på Kapellvägen och Brinkvägen

Måndagen den 1 April kommer Finspångs Tekniska att påbörja arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar vid Kapellvägen samt Brinkvägen. Direkt berörda fastigheter är Kapellvägen 19-37 samt Brinkvägen.

Arbetet kommer att utföras i 2 st etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig mellan korsningen Stora Allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen och vägen kommer att stängas av för genomfart Måndagen den 1 April. Boende på adresserna kommer periodvis att få parkera på provisorisk parkering vid Vibjörnsväg.
  • Etapp 2 fortsättning från korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen-Kapellvägen 37.

På grund av grävarbetet kan periodvisa störningar i vattenförsörjningen förekomma i området. Provisoriskt vatten kommer kopplas in till samtliga berörda fastigheter. Personal från Finspångs Tekniska kommer ta kontakt med berörda fastighetsägare vid inkoppling av provisoriskt vatten samt avstängning av garage infart.

11 nov 15:17
Asfaltering v.47
På grund av förseningar är asfalteringsarbetet planerat att på börjas måndag veckan 47.

28 okt 11:44
Asfaltering v.45
Under nästa vecka kommer asfaltering att ske. Efter det fortsätter arbetet med några mindre justeringar innan arbetet slutförs.

9 okt 16:08
VA-arbetet klart
VA-arbetet är klart på båda sträckorna och nu återstår återställningsarbete samt anläggning av en ny gång- och cykelväg.

20 sep 12:59
Kapellvägen klar och Brinkvägen pågår
På Kapellvägen ligger nu den nya ledningen och arbetet pågår på Brinkvägen. Återställningsarbete med kantsten m.m planeras att påbörjas v.42

23 aug 11:21
Kapellvägen och Brinkvägen
Grävarbetet på Kapellvägen beräknas att vara klart under vecka 35 och därefter kommer grävarbetet att starta på Brinkvägen. Kapellvägen kommer att fortsätta vara avstängd för genomfart.

2 aug 13:22
Uppstart efter semester
Arbetet har startat upp efter semestern och sista etappen påbörjas. Kapellvägen är nu avstängd för genomfart mellan Stora Allèn och Södra Djupdalsvägen.

11 jun 14:18
Försening i arbetet
Arbetet pågår till och med vecka 27 och fortsätter i augusti för slutförande. Tack för ert tålamod!

2 maj 08:48
Arbetet med VA-bytet beräknas att vara klart till juli

24 apr 16:30
Korsningen Stora Allén/Kapellvägen är nu öppen igen

9 apr 11:42
Korsningen Stora Allén/Kapellvägen fortsatt avstängd
Korsningen kommer att fortsätta att vara avstäng i ungefär två veckor på grund av att arbetet blev försenat på grund av en vattenläcka.

27 mar 08:00
Etapp 1 startar 1 April
Stora Allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen. Vägen kommer att stängas av för genomfart Måndagen den 1 April.