11 juni 2019

Byte av VA-ledningar på Kapellvägen och Brinkvägen

Måndagen den 1 April kommer Finspångs Tekniska att påbörja arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar vid Kapellvägen samt Brinkvägen. Direkt berörda fastigheter är Kapellvägen 19-37 samt Brinkvägen.

Arbetet kommer att utföras i 2 st etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig mellan korsningen Stora Allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen och vägen kommer att stängas av för genomfart Måndagen den 1 April. Boende på adresserna kommer periodvis att få parkera på provisorisk parkering vid Vibjörnsväg.
  • Etapp 2 fortsättning från korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen-Kapellvägen 37.

På grund av grävarbetet kan periodvisa störningar i vattenförsörjningen förekomma i området. Provisoriskt vatten kommer kopplas in till samtliga berörda fastigheter. Personal från Finspångs Tekniska kommer ta kontakt med berörda fastighetsägare vid inkoppling av provisoriskt vatten samt avstängning av garage infart.

11 jun 14:18
Försening i arbetet
Arbetet pågår till och med vecka 27 och fortsätter i augusti för slutförande. Tack för ert tålamod!

2 maj 08:48
Arbetet med VA-bytet beräknas att vara klart till juli

24 apr 16:30
Korsningen Stora Allén/Kapellvägen är nu öppen igen

9 apr 11:42
Korsningen Stora Allén/Kapellvägen fortsatt avstängd
Korsningen kommer att fortsätta att vara avstäng i ungefär två veckor på grund av att arbetet blev försenat på grund av en vattenläcka.

27 mar 08:00
Etapp 1 startar 1 April
Stora Allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen. Vägen kommer att stängas av för genomfart Måndagen den 1 April.