6 december 2019

Byte av VA-ledningar på Kapellvägen och Brinkvägen

Måndagen den 1 April kommer Finspångs Tekniska att påbörja arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar vid Kapellvägen samt Brinkvägen. Direkt berörda fastigheter är Kapellvägen 19-37 samt Brinkvägen.

Arbetet kommer att utföras i 2 st etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig mellan korsningen Stora Allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen och vägen kommer att stängas av för genomfart Måndagen den 1 April. Boende på adresserna kommer periodvis att få parkera på provisorisk parkering vid Vibjörnsväg.
  • Etapp 2 fortsättning från korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen-Kapellvägen 37.

På grund av grävarbetet kan periodvisa störningar i vattenförsörjningen förekomma i området. Provisoriskt vatten kommer kopplas in till samtliga berörda fastigheter. Personal från Finspångs Tekniska kommer ta kontakt med berörda fastighetsägare vid inkoppling av provisoriskt vatten samt avstängning av garage infart.

6 dec 14:56
Arbetet slutfört
Asfaltering och återställningsarbetet är slutfört. Resterande justering kommer att ske i vår.

20 nov 13:23
Stora Allén är klar
Arbetet längsmed Stora Allén är nu färdigställt.

11 nov 15:17
Asfaltering v.47
På grund av förseningar är asfalteringsarbetet planerat att på börjas måndag veckan 47.

28 okt 11:44
Asfaltering v.45
Under nästa vecka kommer asfaltering att ske. Efter det fortsätter arbetet med några mindre justeringar innan arbetet slutförs.

9 okt 16:08
VA-arbetet klart
VA-arbetet är klart på båda sträckorna och nu återstår återställningsarbete samt anläggning av en ny gång- och cykelväg.

20 sep 12:59
Kapellvägen klar och Brinkvägen pågår
På Kapellvägen ligger nu den nya ledningen och arbetet pågår på Brinkvägen. Återställningsarbete med kantsten m.m planeras att påbörjas v.42

23 aug 11:21
Kapellvägen och Brinkvägen
Grävarbetet på Kapellvägen beräknas att vara klart under vecka 35 och därefter kommer grävarbetet att starta på Brinkvägen. Kapellvägen kommer att fortsätta vara avstängd för genomfart.

2 aug 13:22
Uppstart efter semester
Arbetet har startat upp efter semestern och sista etappen påbörjas. Kapellvägen är nu avstängd för genomfart mellan Stora Allèn och Södra Djupdalsvägen.

11 jun 14:18
Försening i arbetet
Arbetet pågår till och med vecka 27 och fortsätter i augusti för slutförande. Tack för ert tålamod!

2 maj 08:48
Arbetet med VA-bytet beräknas att vara klart till juli

24 apr 16:30
Korsningen Stora Allén/Kapellvägen är nu öppen igen

9 apr 11:42
Korsningen Stora Allén/Kapellvägen fortsatt avstängd
Korsningen kommer att fortsätta att vara avstäng i ungefär två veckor på grund av att arbetet blev försenat på grund av en vattenläcka.

27 mar 08:00
Etapp 1 startar 1 April
Stora Allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen. Vägen kommer att stängas av för genomfart Måndagen den 1 April.