5 mars 2019

Kapellvägen avstängd under delar av våren/sommaren

I månadsskiftet mars/april 2019 kommer gamla VA-ledningar vid Kapellvägen samt Brinkvägen att bytas ut. Direkt berörda fastigheter är Kapellvägen 19-37 samt Brinkvägen.

Arbetet kommer att utföras i 2 st etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig mellan korsningen Stora allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen.
  • Etapp 2 fortsättning från korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen-Kapellvägen 37.

På grund av arbetet kommer Kapellvägen stängas av för all fordonstrafik och ledas om. Parkering sker under pågående arbete på anvisad plats.

På grund av grävarbetet kan periodvisa störningar i vattenförsörjningen förekomma i området. Provisoriskt vatten kommer kopplas in till samtliga berörda fastigheter.

5 mar 16:01
Kapellvägen är avstängd
Projektet planeras att starta i månadsskiftet mars/april 2019 och förväntas att pågå under våren och sommaren. På grund av arbetet kommer Kapellvägen stängas av för all fordonstrafik och ledas om.