24 maj 2021

Ledningsarbete - Lugnet/Bangårdsvägen

Spillvattennätet ska förbättras, den befintliga ledningen över Skutbosjön, från Lugnet över till Bangårdsvägen, behöver bytas ut. Arbetet med den nya ledningen förväntas pågå maj-september.

Arbetet tar sin början mellan järnvägen och Sundsvägen där vi anlägger den nya ledningen längst med Bangårdsvägen. Denna del av arbetet förväntas pågå en bit in på sommaren.

Obs, arbetet under vecka 21 kan medföra högt ljud.

Efter det börjar vi med anläggning av ledningen mellan Lugnet och järnvägen, över Skutbosjön. Sammansvetsning av ledningen utförs längst med kanten av sjön men kommer senare att behöva dras tvärs över Skutbosjön vid sänkning av ledningen. Arbetet med sänkning beräknas ta 2-3 dygn och planeras att utföras vecka 35 och medför begränsad framkomlighet för all båtverksamhet under dessa dygn.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se 

Dpbbqdmja7y5exdvnydp

24 maj 09:20
Spontningsarbete
Under denna vecka (v.21) kommer vi hålla på med något som kallas för spontning. Detta arbete kan medföra dunsande ljud och vibrationer (vilket är helt normalt).

22 apr 13:11
Arbete pågår