16 november 2020

Ny gång- och cykelväg på Sjöviksvägen

Just nu håller vi på med ett större arbete på Sjöviksvägen. Här ska det bli en ny och fin gång- och cykelväg som sträcker sig mellan Bergslagsvägen och banvallen.

Arbetet pågår under hösten och vi ber dig att passera försiktigt för allas säkerhet. Längst med arbetsområdet finns även höga kanter och brunslock som kan sticka upp, kör försiktigt. Reservation för trafikstörningar under arbetets gång.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se 

16 nov 12:19
Målning, skyltning, belysning återstår
Målning, skyltning och arbete med belysning är det som återstår. Kan medför störningar i trafiken.

13 okt 07:00
Asfaltering av vägbana tisdag
Under tisdag den 13 oktober kommer vägbanan att asfalteras och vi ber dig därför att välja annan väg om möjligt.

11 sep 09:15
Arbete pågår
Arbetar med att fixa en ny gång- och cykelväg.