8 november 2019

Ny gång- och cykelväg utmed Södra Storängsvägen

Under vecka 29 påbörjas arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg utmed Södra Storängsvägen. Vi planerar att hålla vägen öppen och ber därför trafikanter om förståelse att hålla en låg hastighet förbi vägarbetet. Arbetet beräknas vara klart i oktober.

8 nov 16:00
Arbetet slutfört
Nu är den nya gång- och cykelvägen klar för användning!

9 okt 16:06
Asfalteringsarbetet färdigt
Återstående arbete är målning av övergångsställe samt mindre justeringsarbete.

20 sep 13:02
Arbetet går enligt planerat
Den nya gång- och cykelvägen är inom kort färdig då allt har gått som planerat hittills.

8 aug 08:00
Fräsningsarbete på Södra Storängsvägen
Under torsdagen kommer fräsningsarbete utföras vilket medför att det kommer bli trångt för förbi passerande trafik. Flaggvakter kommer att finnas på plats för att dirigera trafiken.

12 jul 07:28
Ny gång och cykelväg