1 oktober 2019

Ny gång- och cykelväg vid Bildningen

På tisdag den 1 oktober påbörjas ett arbete utanför Bildningen med att anlägga en ny gång- och cykelväg som ska anslutas till Kalkugnsvägen/Bangårdvägen. Detta görs för att ge en ökad säkerhet för gående och cyklister i Finspång. Arbetet beräknas att vara klart under hösten.

1 okt 08:00
Ny gång- och cykelväg
Arbetet förväntas inte störa övrig trafik.