29 november 2019

Ny gång- och cykelväg vid Bildningen

På tisdag den 1 oktober påbörjas ett arbete utanför Bildningen med att anlägga en ny gång- och cykelväg som ska anslutas till Kalkugnsvägen/Bangårdvägen. Detta görs för att ge en ökad säkerhet för gående och cyklister i Finspång. Arbetet beräknas att vara klart under hösten.

29 nov 15:24
Arbete slutfört
Nu är den nya gång- och cykelväg helt klar.

28 okt 11:41
Asfalteringsarbetet kvarstår
Nästa steg i arbetet är asfaltering av gång- och cykelvägen som kommer ske under senare delen av hösten.

1 okt 08:00
Ny gång- och cykelväg
Arbetet förväntas inte störa övrig trafik.