Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
15 juli 2024

Nya ledningar - Fågelsångsvägen

Ledningarna på Fågelsångsvägen är dåliga och behöver bytas ut. Vi kommer att anlägga nya ledningar för vatten och avlopp (spillvatten) samt dagvatten.

Begränsad framkomlighet
Vi startar arbetet i början av Fågelsångsvägen, en liten bit in på Kraftkärrsvägen. Under arbetets gång kommer kortare sträckor av Fågelsångsvägen att stängas av. Vänligen följ hänvisningar på plats.

Information till boende i området
Boende som berörs av arbetet har fått information om vad som kommer att ske. Mer information kommer att tilldelas löpande under arbetets gång.

Ledningsarbetet beräknas pågå t.o.m. hösten 2024.
Återställning och asfaltering planteras till våren 2025.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se

15 jul 07:00
Planerat semesteruppehåll
Vecka 29 lämnar vi arbetet på Fågelsångsvägen som pågår i Björkvägs korsningen. Vi beräknar vara tillbaka vecka 32.

14 maj 15:17
Avstängd väg
Under vecka 21 kommer vi att påbörja etapp 2 av projektet. Detta medför att vi kommer förflytta oss framåt och korsningen mellan Fågelsångsvägen och Björkvägen stängs av under en begränsad tid. Vi öppnar därmed tillfälligt upp cykelvägen från Övre Villavägen för genomfart för de berörda boende.

12 mar 11:51
Avstängd väg
Projektet går framåt och vi fortsätter uppåt längs Fågelsångsvägen. Vägen stängs nu av vid korsningen vid Rågången.

23 jan 10:33
Avstängd väg
Onsdag den 24 januari stänger vi av Fågelsångsvägen för genomfart (i höjd med Fågelsångsvägen 1) i anslutning till Kraftkärrsvägen. Trafik hänvisas till Björkvägen eller Storhagsvägen/Rågången.

10 jan 07:45
Arbete pågår
Vi har påbörjat etablering. Vi kommer att påbörja arbetet i början av Fågelsångsvägen, en bit in på Kraftkärrsvägen.