Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
23 januari 2024

Nya ledningar - Fågelsångsvägen

Ledningarna på Fågelsångsvägen är dåliga och behöver bytas ut. Vi kommer att anlägga nya ledningar för vatten och avlopp (spillvatten) samt dagvatten.

Begränsad framkomlighet
Vi startar arbetet i början av Fågelsångsvägen, en liten bit in på Kraftkärrsvägen. Under arbetets gång kommer kortare sträckor av Fågelsångsvägen att stängas av. Vänligen följ hänvisningar på plats.

Information till boende i området
Boende som berörs av arbetet har fått information om vad som kommer att ske. Mer information kommer att tilldelas löpande under arbetets gång.

Ledningsarbetet beräknas pågå t.o.m. hösten 2024.
Återställning och asfaltering planteras till våren 2025.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se

23 jan 10:33
Avstängd väg
Onsdag den 24 januari stänger vi av Fågelsångsvägen för genomfart (i höjd med Fågelsångsvägen 1) i anslutning till Kraftkärrsvägen. Trafik hänvisas till Björkvägen eller Storhagsvägen/Rågången.

10 jan 07:45
Arbete pågår
Vi har påbörjat etablering. Vi kommer att påbörja arbetet i början av Fågelsångsvägen, en bit in på Kraftkärrsvägen.