Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
26 november 2021

Nya ledningar på Tallbacksvägen/Skogsvägen

Idag påbörjar vi arbetet med anläggningen av nya ledningar på Tallbacksvägen och Skogsvägen i Hävla. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2022.

Nya ledningar
De gamla vatten- och avloppsledningarna på Tallbacksvägen/Skogsvägen är dåliga och behöver bytas ut. Därmed kommer nya ledningar för vatten och avlopp att anläggas tillsammans med en tredje ledning för separat dagvatten som idag saknas på större delar av sträckan. En anpassning för både klimat och samhälle.

Arbetet beräknas pågå under fram till hösten 2022.

Information till boende i området
Boende som berörs av arbetet har fått information om vad som kommer att ske. Mer information kommer att tilldelas löpande under arbetets gång.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se

26 nov 07:24
Uppehåll pga oförutsedda händelser
På grund av ett större maskinhaveri kommer arbetet att stå still tills vi får upp en ny grävmaskin till Tallbacksvägen. Vi förväntas komma igång med arbetet om ca 3 veckor.

17 nov 11:20
Arbete pågår

17 nov 08:00
Avbrott i vattenleveransen 17/11
Se separat driftinformation.

11 nov 13:59
Arbete pågår