Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
31 oktober 2022

Nya ledningar - Sjövägen

Nu påbörjar vi arbetet med anläggningen av nya ledningar på Sjövägen och delar av Tallbacksvägen i Hävla. Arbetet beräknas pågå fram till våren 2024.

Nya ledningar
De gamla vatten- och avloppsledningarna på Sjövägen är dåliga och behöver bytas ut. Därmed kommer nya ledningar för vatten och avlopp att anläggas tillsammans med en tredje ledning för separat dagvatten som idag saknas på större delar av sträckan. En anpassning för både klimat och samhälle.

Arbetet beräknas pågå fram till våren 2024.

Information till boende i området
Boende som berörs av arbetet har fått information per post. Mer information kommer att tilldelas löpande under arbetets gång.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se

31 okt 09:13
Arbete pågår
Vi börjar med etapp 1, med start vid bruket och sedan arbetar vi oss vidare mot återvinningsstationen. Arbetet på etapp 1 förväntas pågå fram till våren 2023.