26 augusti 2019

Renspolning av vattenledningsnätet i Finspång

Under vecka 34 - 39 kommer Pollex AB på uppdrag av oss att utföra renspolning av vattenledningsnätet i områdena Mellangrind, Högby och Svälthagen. Luftvattenspolning är ett effektivt sätt att rensa dricksvattenledningar som resulterar i rent och friskt vatten.

Underhållningsarbetet medför att vattenleveransen till berörda hushåll kommer att stängas av i omgångar under kvällstid. Berörda hushåll kommer att få mer information i brevlådan gällande datum och tid en vecka innan arbetet påbörjas. 

Att tänka på vid underhållningsarbetet:

  • Vattnet kommer att stängas av enligt avisering. Fyll en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc. Er fastighet kan bli avstängd vid fler tillfällen. 
  • Grumligt/missfärgat vatten kan förekomma efter en avstängning. Grumligheten/missfärgningen är ofarlig. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Efter avslutad spolning, spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart.
  • Framkomligheten begränsas där spolning genomförs. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar.
  • Säkerhet vid arbetsområde. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas runt vårt arbetsområde. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
  • Vi ber om överseende med eventuella störningar som vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

26 aug 11:00
Renspolning i östra Svälthagensamt samt Högby v.35
Arbetet utförs i Högby måndag mellan klockan 11.00-21.00 och östra Svälthagen mellan klockan 19.00-04.00

19 aug 19:00
Renspolning i centrum v.34
Arbetet utförs mellan kl 19.00 - 04.00

14 aug 08:00
Informationsbrev till berörda hushåll v.33