Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
29 september 2023

Spolning av vattenledningar - Västra delar av kommunen

Som en del av vårt underhåll av vattenledningarna, kommer Pollex AB på uppdrag av Finspångs Tekniska att spola vattenledningsnätet. Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. För att undvika kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten ber vi er att hålla alla vattenkranar stängda under pågående arbete.

När och var? 

Arbetet med spolningen i Sonstorp/Borggård/Hällestad/Ljusfallshammar/Grytgöl utförs under vecka 34-39. Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs har fått eller får information i brevlådan tre till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas man att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätaren den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Störningar i närområdet

Arbetet kan medföra att vissa fastigheter utanför spolningsområdet, periodvis kan uppleva förändringar i vattentrycket. Vattnet kan även bli missfärgat, låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se

29 sep 15:37
Arbetet avslutat

22 aug 07:00
Arbete pågår