26 augusti 2020

Spolning av vattenledningar i västra Ljusfallshammar

Onsdag den 26 augusti kl. 07.00-16.00 kommer vi att utföra spolning av vattenledningarna i västra Ljusfallshammar (väster om Hyttsjövägen). Detta medför avbrott i vattenleveransen under den utsatt tiden.

Att tänka på:

- Fyll en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc. 

- Vi ber er att hålla kranar stängda under pågående arbete

- Grumligt/missfärgat vatten kan förekomma efter en avstängning. Grumligheten/missfärgningen är ofarlig. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Efter avslutad spolning, spola en stund tills vattnet är klart.

- Framkomligheten kan vara begränsad där spolning genomförs. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar.

- Dricksvatten kommer att finnas att hämta utanför skolan - Stensättarevägen/Örebrovägen.


Störningar i övriga delar av Ljusfallshammar

Arbetet kan medföra att vissa hushåll, även i andra delar av Ljusfallshammar, periodvis kan uppleva förändringar i vattentrycket. Vattnet kan även bli missfärgat, låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

Vi ber om överseende med eventuella störningar som vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.


Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se

26 aug 14:20
Spolningen klar

26 aug 07:00
Arbete pågår

26 aug 07:00
Planerat avbrott i vattenleveransen
Onsdag den 26 augusti kl. 07.00-16.00.