30 mars 2021

Störningar i vattenleveransen - Hällestad/Borggård

Tisdag den 30 mars kl.08.00-16.00 kommer vi att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Hällestad/Borggård och detta kan leda till störningar i vattenleveransen.

För att förbättra dricksvattenkvaliteten behöver vi spola rent ledningarna i norra Hällestad. Detta kan medföra störningar i övriga delar av Hällestad/Borggård då vi behöver öka trycket även i de södra delarna. Detta innebär att det kan förekomma missfärgningar och tryckförändringar i vattenleveransen. Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut. 

Vi rekommenderar att man tappar upp vatten innan spolningen för dryck och matlagning.

Ett vattensläp finns vid parkeringen på Hällestadgården om någon behöver hämta rent dricksvatten under pågående arbete.

Viktigt under spolningen: 

  • Använd inte tvätt- och diskmaskiner. Maskinerna kan skadas och tvätt/disk kan missfärgas.

Viktigt efter spolningen:

När spolningen av huvudledningen är klar, kan missfärgat vatten finnas kvar i din servisledning.
 Gör så här:

  • Öppna den kran som finns närmast vattenmätaren försiktigt och spola tills
     vattnet är helt klart.
  • Spola i alla övriga kranar i fastigheten så att eventuellt missfärgat vatten försvinner.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se 

30 mar 14:51
Spolning utförd och klar

30 mar 08:00
Spolning pågår