26 oktober 2020

Vi förbättrar spillvattennätet (Lugnet)

Vi kommer under hösten 2020 att lägga om en gammal och uttjänt spillvattenledning (avlopp) från Lugnets pumpstation till vattenbrynet i Skutbosjön. Ledningen behöver bytas ut och vi arbetar så gott vi kan med att minimera störningarna för närboende och förbipasserande.

Tillgängligheten av gång- och cykelvägar i parken kommer att säkerställas under hela projekttiden och just nu finns en temporär väg för gång och cykel.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se 

Y4divhxasccotcneetf3

26 okt 07:43
Svetsning pågår

14 sep 08:28
Sprängning vecka 38

10 sep 13:00
Arbete pågår