01 november 2019

1 november och vi är redo för snön, är du?

Vi sköter de flesta av kommunens gator och vägar och under perioden 1 november - 31 mars har vi personal i beredskap för snöröjning och halkbekämpning. När det snöar kan vi ibland jobba dygnet runt. Vi kan inte vara överallt samtidigt men du kan lita på att vi gör vårt bästa för trafiksäkerheten och framkomlighetens skull.

1 november och vi är redo för snön, är du?

Vi är ett antal aktörer som delar på ansvaret för att hålla vintervägarna trygga och farbara i Finspång. Det är dels vi på uppdrag av Finspångs kommun, Trafikverket, vägföreningar och ni som är fastighetsägare.

Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har prioritet 1. Prioriteringen har gjorts efter kommunens direktiv. Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre timmar efter avslutat snöfall. När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda och snödjupet mäter 5 cm sätter arbetet igång med att snöröja kommunens övriga gator. Genomfartslederna väg 215 och väg 51 sköts av Trafikverket. De sköter även väghållningen på gång- och cykelvägen vid Bergslagsvägen.

Alla fastighetsägare, även småhusägare, är skyldiga att skotta och halkbekämpa gångbanan utanför fastigheten. Vi erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Nytt för denna säsong är att gruset/sanden hämtar du vid grindarna utanför återvinningscentralen Sjömansäng, Västralundsvägen 8, Finspång. Glöm inte att ta med egen spade och hink. För att det ska räcka till alla får du högst ta 50 liter per tillfälle. Behöver du större mängder hänvisar vi till närmsta grustag.

Vill du läsa mer om vår vinterväghållning klickar du in på den här länken.