24 juni 2019

Är det dags att flytta vardagen till sommarboendet?

Vill du beställa tömning av latrin eller slam? Behöver du ändra ditt latrinabonnemang? Du kanske funderar på att nyanlägga en dricksvattenbrunn eller ett enskilt avlopp? Oavsett vilket är du välkommen att prata med oss.

Är det dags att flytta vardagen till sommarboendet?

Slammet från din enskilda avloppsanläggning ska tömmas enligt vissa bestämmelser. Här är de allmänna reglerna och råden för slamtömning.

 • Ansvar. Som fastighetsägare ansvarar du för avloppsanläggningens funktion och skötsel.
 • Obligatoriskt. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av entreprenör till oss.
 • Intervall. Har du trekammarbrunn ska din slamavskiljare normalt tömmas minst en gång per år. BDT-brunn kan i allmänhet tömmas vartannat år. För sluten tank avgör du själv när det är dags att beställa tömning av oss.
 • Tömningsavgiften inkluderar transport samt avfallsbehandling vid Axsäters avloppsreningsverk.
 • Kapacitetsbaserad. Avgiften bestäms av avloppsanläggningens kapacitet och inte av den volym slam som hämtas.
 • Beställning. Du beställer slamtömning via vår kundservice eller på Mina sidor
 • Avisering. Du får ett aviseringsbrev av oss inför tömning. Där informerar vi om att din slambrunn kommer att tömmas inom sex veckor. Aviseringen gör vi för att du ska få möjlighet att se till så att slamtömningen går så smidigt som möjligt och att våra chaufförer får en bra arbetsmiljö. När vi sedan tömt din slambrunn eller tank lämnar vi ett meddelande på plats så att du vet att vi varit där.
Att tänka på inför slamtömningen
 • Vägen. Håll vägen fram till brunnen/tanken väl framkomlig. Vägen bör ha en fri höjd till grenar, buskar och ledningar på minst 4 meter. Vägen bör vara minst 3,5 meter bred samt ha en bärighet som tillåter 28 tons totalvikt. Tänk på att vägar och gångvägar ska vara plogade och halkfria.
 • Tillgängligheten. Nycklar till låsta brunnar, grindar och vägbommar etc. ska finnas tillgängliga för entreprenören.
 • Platsen. Markera platsen där brunnen/tanken är belägen så att den är lätt att hitta till exempel med en planka eller snöre. Tänk på att brunnen/tanken inte bör vara täckt med växtlighet. Om vi får problem med att hitta brunnen kan vi tyvärr inte utföra tömningen.
 • Brunnslocket.Brunnslocket får inte vara tyngre än att det är hanterbart för en person, max 15 kg.
 • Avståndet. Det utgår en kostnad för extra slang om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen/tanken mer än 25 meter.

Latrinhämtning finns för dig som varken har kommunalt eller enskilt avlopp anslutet till fastigheten. Till exempel om du har utedass eller annan torrklosett. Vår entreprenör tillhandahåller kärlen som ingår i ditt abonnemang.

 • Abonnemang. I abonnemanget ingår latrinkärl och utkörning av dessa till din fastighet, samt hämtning, transport och avfallsbehandling. Din avgift styrs av om du väljer 4 eller 8 kärl/hämtningar under normal abonnemangsperiod (maj–september).
 • Abonnemangsperiod: Latrintömning erbjuds under månaderna maj–september. Har du behov av året runt-tömning? Kontakta vår kundservice.
 • Latrinkärl. Alla latrinkärl som ingår i ditt abonnemang körs ut till dig vid ett och samma tillfälle.
 • Latrinetiketter. Etiketterna som du ska klistra på kärllocket skickas till dig per post. Dina etiketter är en värdehandling – hantera dem väl.
 • Byte av kärl. När du vill byta latrinkärl sätter du på locket och kontrollerar att det sluter tätt. Signera och klistra på etiketten. Kärl som saknar etikett kommer inte att hämtas.
 • Ansvar. Som abonnent ansvarar du för att inget annat än kiss, bajs, toapapper och eventuellt torvströ förekommer i latrinkärlen. Beställda extra kärl hämtas i samband med ordinarie hämtningstur och överblivna kärl återköps inte.
 • Beställning. Du beställer latrintömning via Mina sidor eller vår kundservice. Du behöver göra din beställning senast klockan 15.00 på måndagen i aktuell hämtningsvecka.
 • Ställ fram kärlet i god tid. Signera etiketten, stäng locket noggrant och placera ut kärlet som ska bytas senast klockan 06.00 på onsdagen den aktuella hämtningsveckan. Hämtningsplatsen är oftast vid utplacerat sopkärl – se till att latrinkärlet står väl synligt.
 • Hämtningsveckor 2019. Vår entreprenör hämtar latrin onsdagar och torsdagar vecka 26, 28, 30, 32, 35, 39
 • De kärl som saknar lock kommer inte att hämtas!

Vill du nyanlägga en dricksvattenbrunn ska du först kontakta kommunens miljöenhet, 0122-850 00. Livsmedelsverket är den nationella myndighet som ansvarar för frågor som handlar om dricksvatten från enskilda brunnar. Har du redan en egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattnets kvalitet. Du alltid välkommen att höra av dig till Finspångs kommuns miljöenhet för rådgivning, 0122-850 00

Läs mer om hemmets avfall här. 


P.S Glöm inte att ladda ner vår app Hemkollen för att få en notis i mobilen kvällen innan vi kommer och tömmer ditt sopkärl och mycket mer! D.S