27 januari 2020

Är din vattenmätare plomberad?

Som fastighetsägare är det viktigt att du känner till vart vattenmätaren är placerad och att den följer de direktiv och riktlinjer som råder.

Är din vattenmätare plomberad?

Under arbetet med byte av vattenmätare har vi noterat att flera mätare saknar plombering och det har även förekommit flera mätare som har en trasig eller bruten plombering.

Vattenmätaren ska sitta på ledningen för inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren. Om du vid om- eller tillbyggnad av din fastighet behöver flytta på vattenmätaren måste du kontakta oss via kundservice, då det endast är våra tekniker som får montera ner och sätta upp mätaren. Vattenmätaren ska vara plomberad för att säkerställa att den inte manipuleras. Om du måste bryta plomberingen eller om din vattenmätare saknar plombering ber vi dig att kontakta kundservice. Ta därför för vana att kontrollera att plomberingen är intakt varje gång du läser av din vattenmätare.

Enligt VA-taxan har vi möjlighet att ta ut en avgift om vi hittar en skadad eller avsaknad av plombering vid mätarbyte.

På den här sidan hittar du mer information och även en instruktion på hur mätarplatsen ska vara utformad: www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/vatten-avlopp/dricksvatten/vattenmataren

Övriga frågor?
Välkommen att höra av dig till kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se.