09 oktober 2019

Calluna Vulgaris står nu och välkomnar hösten i Finspång

Ljung [Calluna Vulgaris] trivs utmärkt i höstkrukan. De små blommorna torkar och fortsätter förgylla växten långt in på vintern. Ljung är en perenn växt som kommer tillbaka år efter år. Ljungplantorna växer som små låga buskar, lite utbrett.

Calluna Vulgaris står nu och välkomnar hösten i Finspång

I vår kommun finns ett antal parker, lekplatser, många gröna ytor, planteringar, rabatter och blomsterarrangemang. Hur park- eller grönområdet sköts beror på var i kommunen den ligger och vilken typ av mark det är. I grönområdesuppdraget ingår enligt en skötselplan, gräsklippning, slåtter, viss klippning av buskar och träd, plantering av sommarblommor och skötsel av vissa rabatter och planteringar. Vi iordningställer och sköter vissa av kommunens torg och bollplaner samt tömmer papperskorgarna i Finspångs centrum. Övriga grönytor i kommunen sköts av en mängd aktörer, bland annat Vallonbygden, Medley och kommunens arbetsmarknadsenhet.

Vi tycker att det är så kul att få göra lite extra fint inför de olika årstiderna. Det är väl ändå en fördel med att bo där vi bor, att vi får njuta av både höst, vinter, vår och sommar!