28 november 2018

Därför ska du inte slänga plastförpackningar i hushållssoporna

Peter som jobbar som energichef på värmeverket har några viktiga saker att berätta gällande eldning utav plast och varför det är viktigt att sortera ut plastförpackningar ur hushållssoporna.

Därför ska du inte slänga plastförpackningar i hushållssoporna

Varför är det inte bra att elda plast Peter? – Det är för att plast brinner för fort och vi kan inte ta hand om all värme i den typ av panna vi har. Många sorters plast tillverkas av olika typer av olja och förbränningen medför utsläpp av fossil koldioxid. Okej, men vad är det som händer vid förbränningen utav plast som inte är bra? – Det som händer är att utsläppen i rökgaserna ökar. Det är främst halterna av svavel och väteklorider som ökar och medför ökad förbrukning av kalk i rökgasreningen, vilket är en miljöpåverkan som inte är önskvärd. Hur ska man göra för att ta hand om plasten på bästa sätt då? – Det gör du självklart genom att återvinna plastförpackningarna. Miljöpåverkan minskar då både i form av utsläpp av fossil koldioxid samt minskade mängder rökgasreningsrester.

På Sjömansäng finns skyltar som visar vilket avfall som hör hemma i de olika containrarna, allt för att förenkla sorteringen för din del. Självklart har vi personal på plats för att hjälpa dig om du har frågor!