03 maj 2019

Felanmälan för gator och utemiljö

Vi sköter många av kommunens parker, grönytor och planteringar. Ser du något ibland som behöver åtgärdas? Här kan du lämna din felanmälan via ett webbformulär. Exempelvis växtlighet som skymmer sikten, trasiga brunnslock eller lekplatser.

Felanmälan för gator och utemiljö

I det nya felanmälningssystemet som kommunen har tagit fram har du nu möjlighet att lämna din felanmälan direkt via webben. Felanmälan hittar du på sidan Kundservice (direktlänk finns längre ner i nyheten)

Du har möjlighet att visa platsen på en karta, vilket gör det lättare för oss hitta fram och åtgärda felet. Du har även möjlighet att bifoga ett foto på det du vill felanmäla. Din anmälan skickas sedan automatiskt till vårt ärendehanteringssystem för snabbast möjliga hantering.

Du kan välja att få återkoppling via e-post eller sms. På så sätt kan du följa ärendet, från det att anmälan mottagits till att felet åtgärdats. Smidigt och enkelt!

Läs mer här

Gå till webbformulär