10 oktober 2018

Förändring i organisationen

Styrelsen för Finspångs Tekniska Verk har beslutat att en ny VD ska fortsätta utvecklingsarbetet för bolaget.

Förändring i organisationen

Paul Barath har bidragit med flera positiva saker under sin tid som VD för bolaget, inte minst när det gäller att skapa goda ekonomiska resultat. Styrelsen ser däremot behov av ett nytt arbetssätt och ledarskap för att kunna utveckla bolaget vidare samt för att möjliggöra för bolaget att möta upp för framtida utmaningar på bästa sätt. Mikael Andersson, nuvarande ekonomi- och administrativ chef är tillförordnad VD tillsvidare meddelar Stig Andersson, Ordförande i Finspångs Tekniska Verk.