01 oktober 2018

Friluftsfrämjandet bygger vidare

Friluftsfrämjandet i Finspång startade 1941 och med Lunddalen som bas värnar de om dagens och morgondagens friluftsliv. Finspångs Tekniska är med och sponsrar projektet och bygget av det nya vindskyddet som ska ge nyanlända ungdomar en möjlighet att få en meningsfull och berikande fritid, med inriktning på friluftsliv.

Friluftsfrämjandet bygger vidare

I september startade bygget av det nya vindskyddet. Vindskyddet kommer att vara i anslutning till en mindre brygga som syftar till att förenkla användandet av platsen för isättning av kanoter/kajaker och en eldstad kommer också att finnas. Föreningen vill med uppförandet kombinera möjligheten att kunna erbjuda ett litet äventyr med många möjligheter på nära avstånd för alla kring Lunddalen eller som vistas i området av olika anledningar. 

Många av ungdomarna som bygger har inte tidigare sysslat med byggnation och får på det här sättet möjlighet att lära sig specifika ord och moment under arbetets gång. Ritning, bjälklag, syll, regel, vattenpass, vinkelhake, skråspika, stötta, snedsträva, ankarskruv, spikbleck är några av de ord som fått betydelse under resningen av stommen till vindskyddet.

Är din förening eller verksamhet intresserad av ett sponsringssamarbete med Finspångs Tekniska Verk under 2019?

Välkommen att läsa mer här: https://www.finspangstekniska.se/om-finspangs-tekniska/sponsring