23 mars 2018

Gröna sopbilar blir vita från och med 1 april

Från och med den 1 april 2018 byter vi entreprenör för hämtning av hushållsavfall i Finspångs kommun. Bytet innebär inga förändringar för våra kunder.

Gröna sopbilar blir vita från och med 1 april

SUEZ Recycling AB efterträder Ragn-Sells. De nya sopbilarna är vita, slambilen är blå och alla körs som tidigare på fossilfritt bränsle.  

- Vi hälsar SUEZ välkomna och ser med tillförsikt på det nya samarbetet, säger Ulf Axelsson, avfallschef på Finspångs Tekniska. Vi vill också passa på att tacka Ragn-Sells för ett väl utfört jobb under 10 år.

Avtalet löper från 2018-04-01 och fem år framåt.