09 juli 2018

Hjälp våra sophämtare

Vägen och platsen för ditt sopkärl är sophämtarnas arbetsplats. Därför är framkomligheten och tillgängligheten till ditt sopkärl viktigt.

Hjälp våra sophämtare

För att bland annat underlätta sophämtarnas arbetssituation finns ett antal förutsättningar för sophämtningen reglerade i Finspångs kommuns Avfallsplan och Renhållningsordning som beslutats av kommunfullmäktige. Gällande avfallsplan är från 2014. 

Det är dessa förutsättningar som vi på Finspångs Tekniska arbetar utifrån för att sköta renhållningen i kommunen och det är dessa förutsättningar våra entreprenörer får när vi handlar upp tjänster som t ex sophämtning. 

För att underlätta arbetsmiljön för sophämtarna är det viktigt att sopkärlet finns tillgängligt och att dragavståndet inte är för långt. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller om kärlet inte är rätt placerat.

Tack för att du underlättar för våra chaufförer genom att:

  • dra fram sopkärlet så det står på marken med hjulen vända mot vägen där sopbilen stannar för att tömma kärlet. Dragavståndet från platsen där kärlet står till sopbilen får inte vara längre än 5 meter. 
  • allt du slänger i sopkärlet ska ligga i påsar med dubbelknut. Använd dubbla soppåsar för fulla dammsugarpåsar och andra dammande sopor.
  • röj bort siktskymmande träd och buskar som hänger ut över körbanan.