26 augusti 2020

Hur går det med matinsamlingen?

Vi är i full gång med förberedelserna! Gröna påsen är det system som kommer att användas i Finspångs kommun och här kan du läsa mer om hur det fungerar och vad som är på gång.

Hur går det med matinsamlingen?

Från och med den 1 januari 2021 startar insamlingen av matavfall för att återvinna det som biogas. Vi kommer att använda samma system som i Linköping och Valdermarsvik, den Gröna påsen. Vi jobbar för fullt med förberedelserna, vi har precis blivit klara med den nya omlastningsplatsen på Sjömansängs återvinningscentral anpassad för det nya systemet. Strax ska det även beställas hållare och påsar, något som vi kommer att dela ut under hösten. Vi har fått flera bra frågor kring det nya systemet och nedan listas några utav dom tillsammans med svar.

Kommer sopkärlen att bytas ut?
Sopkärl/soptunnor kommer INTE att bytas ut i samband med matinsamlingen då den Gröna påsen med matavfall ska slängas i samma sopkärl som resterande restavfall.⁠

Varför ska man slänga Gröna påsen i det vanliga sopkärlet tillsammans med restavfallet?
Soporna åker vidare till en optisk sortering som med hjälp av IR-teknik läser av alla soppåsar. När systemet känner av den Gröna påsen separeras den och åker vidare på annat håll för att återvinnas som biogas. Därför kan man alltså slänga både matavfall och restavfall i samma sopkärl. Men det är mycket viktigt att det endast slängs matavfall i den Gröna påsen.

Varför inte fyrfack?
Regeringen har beslutat att kommunerna ska ansvara för mat- och restavfall medan producenten (den som tillverkar eller tar in en förpackning i Sverige) ska ansvara för förpackningarna. De kommuner som redan infört fyrfacksystem kommer troligen att få behålla det systemet medan producenterna bestämmer hur insamling av förpackningar kommer ske i övriga kommuner. Vi i Finspång kommer således inte kunna påverka hur de ska samla in förpackningarna så vi har idag ingen nytta av att ha kärl med fler fack utan kommer att använda Gröna påsen för att samla in matavfallet.

Kommer alla hushåll få påsar?
Ja, alla hushåll kommer att få en hållare tillsammans med påsar.

Mer information kommer allt eftersom under hösten!