22 mars 2021

Idag tänker vi lite extra på vårt friska vatten!

Idag den 22 mars är det Världsvattendagen. Världsvattendagen instiftades av FN 1992 för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Vatten är så många saker i vårt dagliga liv. Vi har pratat med Per som är chef för vatten och avlopp för att höra hans tankar kring just vatten.

Idag tänker vi lite extra på vårt friska vatten!

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Allt vatten ingår i ett kretslopp som har skapat liv ända sedan planeten var ung. Därför är det viktigt att visa vattnet omtanke. Vatten förbrukas inte, det lånas och används om och om igen i vattnets eviga kretslopp.

Vi på Finspångs Tekniska ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet i Finspångs kommun. Det omfattar ledningar som ligger i gator, vägar och på allmänna platser fram till fastigheternas förbindelsepunkter. Förbindelsepunkten är gränsen mellan vår och fastighetens ledning. Fastighetsägaren ansvarar själv för de ledningar och andra vatten- och avloppsinstallationer som ligger på tomtmark innanför förbindelsepunkten, det är en sak som många inte vet eller tänker på.

Vi har pratat med Per Ivansson som är chef för vatten och  avlopp dagen till ära. Vad tycker och tänker han om just vatten.

Hej Per, hur länge har du har jobbat på Finspångs Tekniska?

- Jag har jobbat här i 7 år i höst och jag trivs som fisken i vattnet, jättebra med andra ord! 

Hur kommer det sig att du började jobba med just rening av vatten och avlopp?

- Jag halkade in i VA-branschen av en slump och upptäckte snabbt att det här är en framtidsbransch med många intressanta utmaningar. För att nämna något har förnyelsetakten av ledningar och vatten- och avloppsverk varit låg i många år, vilket har medfört att många delar måste bytas ut på kort tid för att vi ska fortsätta klara av dagens och framtidens leveranser av friskt och klart dricksvatten. Till detta kommer klimatets påverkan med låga vattennivåer i våra sjöar och grundvattenmagasin som följd. Det är såna utmaningar som jag gillar att stå inför och hitta lösningar på.

Vad är det första du tänker på när du hör ordet vatten? Du hör och säger det säkert flera gånger per dag än många andra.

- Jag tänker på alla fina och tillgängliga insjöar i Sverige och hur priviligierade vi är här i norra delen av världen. 

Det var en fin beskrivning och första tanke på vatten. Avslutningsvis vad är det viktigaste man som privatperson kan göra för att bidra till en hållbar vattenförsörjning och kvalité? 

- Det är att tänka på att det som du spolar ner i avloppet och släpper ut i dagvattenbrunnarna hamnar i våra sjöar. Sjöarna som sen ska användas för att tillverka dricksvatten. Till sist kan man se över sin vardagliga vattenanvändning, många förbrukar mycket mer än vad det egentligen behöver. Tvätta inte halvfulla maskiner, låt inte kranen stå på när du borstar tänderna och till sist, tänk vilken tur du har som bara kan öppna kranen och dricka rent vatten. 

Tack Per för den lilla pratstunden och hoppas du får en skinande Världsvattendag! 

Här har vi samlat flera tips på hur du blir en vattenhjälte: www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/vatten-avlopp/bli-en-vattenhjalte