15 april 2020

Ingen risk för vattenbrist

I nuläget finns ingen risk för vattenbrist i Finspång. Vi håller ständig kontakt med våra leverantörer och dricksvattnet är alltid prioriterat.

Ingen risk för vattenbrist

Den 13/4 gick MSB ut med att det finns en risk för brist på kemikalier inom dricksvattenförsörjningen och att detta i sin tur skulle kunna leda till begränsad tillgång av dricksvatten. Detta förtydligades senare med att man inte behöver känna någon oro.

Sveriges kommuner har inga problem med dricksvattenförsörjningen och vi på Finspångs Tekniska vill förtydliga den aktuella situationen. Vi håller ständig kontakt med leverantörer och dricksvattnet är alltid prioriterat. Vi har gott om kemikalier och läget är under kontroll, det finns alltså ingen risk för vattenbrist i Finspång i nuläget.


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se