23 juli 2019

Känner du doften av nyklippt gräs?

Är du en sån person som tycker om nyklippt gräs eller får det din näsa att kittlas? Oavsett vad så är det ändå viktigt att underhålla gräset, kom dock ihåg att inte vattna din gräsmatta om det råder bevattningsförbud. En brun gräsmatta är bättre än en tom vattenkran.

Känner du doften av nyklippt gräs?

I vårt grönområdes uppdrag från kommunen ingår gräsklippning, slåtter, viss klippning av buskar och träd på tilldelade områden. Bruksgräs klipper vi ca var 14:e dag och högvuxet gräs slaghackas två gånger/sommarsäsong.

Har du åsikter eller önskemål som rör planteringar, parker eller grönområden är du välkommen att kontakta vår kundservice eller om du ser något som behöver åtgärdas kan du lämna din felanmälan här.

Trevlig sommar!