18 Mars 2020

Materialbeställningar till skräpplockardagarna pausas

Med anledning av Coronaviruset pausas nu alla nya beställningar av material tills vidare från och med den 17 mars.

Materialbeställningar till skräpplockardagarna pausas

För er som är anmälda till Skräpplockardagarna, det är mycket att tänka på just nu och att det kan vara svårt för många att i nuläget garantera att det finns personal som kan ta emot materialet. Det innebär ökade kostnader, både för de anmälda skolorna och för huvudarrangören Håll Sverige Rent, att få det skickat igen. Det har därför beslutats att från och med 17 mars pausa alla nya beställningar.

Om detta medför problem, maila spd@hsr.se omgående.