04 maj 2021

På lördag rullar miljöbilen!

Låt inte farligt avfall ligga hemma och i värsta fall orsaka olyckor, brand eller förgiftningar. Lämna det till miljöbilen istället. Boka in lördag den 8 maj i kalender.

På lördag rullar miljöbilen!

Det är inte lätt att hålla koll på allt som är giftigt, explosivt, frätande, smittbärande eller skadligt för miljön. Därför får du lämna hushållets farliga avfall kostnadsfritt till Miljöbilen!

Exempel på farligt avfall

  • Produkter med varningstexter 
  • Färg och lösningsmedel 
  • Omärkta flaskor/burkar/lådor
  • Förbjudna bekämpningsmedel (dyker ofta upp vid flytt)
  • Kvicksilver i produkter (t.ex. termometrar, dörrklockor, knappbatterier)
  • Bly i produkter och färg (t.ex. bilbatterier, blymönja)
  • Härdare, starka syror och baser (t.ex. ammoniak)
  • Skadedjursgifter (t.ex. kalciumkarbid – livsfarligt)
  • Annat? På Sorteringsguiden får du besked.

Vi sorterar ditt farliga avfall och återvinner så mycket som möjligt. Behållare kan ofta gå till materialåtervinning medan större delen av avfallet blir bränsle i energi- och värmeproduktionen. Restprodukter som inte kan återvinnas går till säker slutförvaring.   

Hålltider Lördagen den 8 maj                                                                                        

Hävla                           ÅVS F d Affären                          09.00-09.30

Rejmyre                      ÅVS P-plats Folkets Hus           09.45-10.15

Lotorp                          ÅVS Lorebergsvägen                10.45-11.00

Igelfors                        ÅVS Affären                                 11.30-12.00

Grytgöl                        ÅVS Källgårdsvägen                  12.30-13.00

Ljusfallshammar       ÅVS F d Affären                           13.15-13.45

Hällestad                    ÅVS Pizzerian                              14.00-14.30

Sonstorp                     ÅVS Affären                                 14.45-15.15