05 oktober 2018

Premiär för FinspongsEl!

Äntligen är den nya sidan för elhandeln publicerad. FinspongsEl är förnybar svensk vattenkraft som berikas med lokalproducerad el från våra egna kraftstationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik.

Premiär för FinspongsEl!

Här hittar du information och priser gällande FinspongsEl med leveransstart vid årsskiftet. 

https://www.finspangstekniska.se/finspongsel