12 juli 2019

Rädda bina!

Vi sponsrar för andra året Finspångs Biodlarförening som driver FTV´s egna bikupa. Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken där vi handlar resultatet av binas gratistjänster åt oss.

Rädda bina!

Bin står för pollinering och bevarande av biologisk mångfald och utför en viktig miljöinsats. I naturen finns en mängd insekter som fungerar som pollinatörer, men i vår del av världen finns ingen insekt som på långt när är lika viktig som honungsbiet i detta avseende. Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna.

Att vara biodlare är både roligt och lärorikt. Det är lätt att bli fascinerad av de flitiga binas samspel med naturen. Livet i bikupan, där bina har olika uppgifter under sin levnad, växlar med årstiderna. Biodling förknippades förr med äldre män med stora trädgårdar på landsbygden. Men du behöver varken vara pensionär eller man för att satsa på biodling. Faktum är att fler och fler av de nya biodlarna numera bor i villaområde och fler och fler är kvinnor. Ungdomarna blir också biodlare i ökande antal. Allt som krävs är intresse, en bit mark där du kan ställa dina bikupor samt ett förrådsutrymme till din biodlingsmateriel

Vill du veta mer om biodling? Här har Sveriges Biodlares Riksförbund samlat de vanligaste frågorna och svaren.