17 Mars 2020

Så hanterar Finspångs Tekniska Coronaviruset

Finspångs Tekniska följer Folkhälsomyndighetens instruktioner och riktlinjer gällande Coronaviruset. Vi håller igång verksamheterna men med vissa restriktioner till följd av den nuvarande situationen.

Så hanterar Finspångs Tekniska Coronaviruset

Vi håller igång verksamheterna

Vår prioritet ligger på att hålla igång leveransen av fjärrvärme och vatten samt omhändertagande av avlopp och sopor. Det finns planer och resurser förberedda om läget skulle förändras framöver. Den pågående situationen bidrar dock till att vi för närvarande inte tar emot studiebesök.

Så kontaktar du oss

Huvudkontoret står fortfarande öppet för kundbesök men för att minska risken för spridning av Coronaviruset ber vi dig att i första hand kontakta oss via mail kundservice@finspangstekniska.se eller telefon 0122-851 80

Vi följer utvecklingen

Vidare följer Finspångs Tekniska utvecklingen och ser till att hålla våra kunder uppdaterade vid eventuella förändringar.