19 september 2019

Solceller på Sjömansäng

Sedan i slutet av juni har vi önskat extra mycket sol uppe vid Sjömansängs återvinningscentral. För där finns numera 84 stycken solceller som vill dra åt sig solstrålarnas energi.

Solceller på Sjömansäng

Anledningen till varför vi har valt att sätta upp solceller är för att vi vill vara med och bidra till den fossilfria energiproduktionen i samhället. Solceller ser vi också som ett bra komplement till FinspongsEl som vi utvinner från våra vattenkraftverk i Finspång. 

Med solceller genererar man elektricitet från solenergin. Solcellerna kan även producera elektricitet under molniga dagar, därför har de alltså inget behov av direkt solljus hela tiden. Solpanelerna använder nämligen energin från solen och inte värmeenergin. När solcellerna väl är på plats är de i princip underhållsfria. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas eller kan gå sönder. Inget bränsle behöver tillföras och det skapas inga biprodukter i form av utsläpp, ljud eller lukter.

Idag har solcellerna på Sjömansäng producerat 73,16 kWh. Tänk vad mycket vi kan ta tillvara på utan att vi själva behöver göra något och som inte heller påverkar jordens resurser negativt. 

Skulle du vilja ha solceller på din fastighet?