26 juli 2018

Tips gällande sophantering i varmt väder

Vi är många som njuter av det vackra sommarvädret. Dessvärre ökar även brandfaran och det är som alltid viktigt att inte slänga något i soporna som är brandfarligt.

Tips gällande sophantering i varmt väder

Men värmen påskyndar även hushållsavfallets förruttnelseprocess, vilket innebär ökad risk för skadeinsekter och fluglarver. Ett tips är därför att förpacka dina sopor extra noga under sommarperioden. Avfallet ska aldrig slängas direkt i kärlet utan alltid förpackas och förslutas ordentligt i en påse eller dylikt, men detta är alltså extra viktigt vid varmt väder. Så tänk gärna lite extra på detta, så hoppas vi att sommaren fortsätter visa sig från sin bästa sida och att vi även emellanåt får en skvätt med regn!