08 november 2019

Vad prioriterar du när du ska välja uppvärmning för ditt hus?

Är det hur miljösmart den är? Om den är lättskött? Driftsäker? Kanske är allt detta viktigt och då kan fjärrvärme vara ditt bästa val.

Vad prioriterar du när du ska välja uppvärmning för ditt hus?

I stället för att varje fastighet har sin egen värmekälla får du din värme från en gemensam anläggning, vårt värmeverk. Det är både enkelt och prisvärt att installera fjärrvärme i din fastighet. 

Effektivt och klimatsmart

Värmeverkets effektiva förbränning och reningsutrustning minskar utsläppen av miljöstörande ämnen och fjärrvärmeanvändandet har minskat det svenska samhällets koldioxidutsläpp med närmare 20 procent. Att välja fjärrvärme är ett bra val för klimat och miljö.

Ackumulatortank tryggar värmeleveransen

Ackumulatortankens uppgift är att lagra värmeenergi i form av 98-gradigt fjärrvärmevatten. Hetvattnet använder vi sedan för att utjämna dygnsvariationerna i tillgång och efterfrågan på fjärrvärme. Ackumulatorn gör att våra pannor kan köras med en jämnare last vilket bidrar till bättre ekonomi, lägre produktionskostnad, minskad miljöpåverkan och med det minskat slitage på pannor samt förbättrad arbetsmiljö för driftspersonalen. Förutom att reducera toppar och dalar i fjärrvärmeproduktionen skapar tanken även en trygghet genom ökad leveranssäkerhet vid eventuella driftstopp i produktionen.

Bekvämt och tryggt

Det är både enkelt och prisvärt att installera fjärrvärme i din fastighet. Värmeväxlaren och rörledningarna som behövs tar obetydlig plats och fastigheten får ett tryggt värmesystem med en driftsäkerhet som ligger så nära 100 % man kan komma. Priset på fjärrvärme har utvecklats i lägre takt än alternativen mycket beroende på att vårt fjärrvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång.

Är du intresserad av att bli fjärrvärmekund hos oss? Välkommen att kontakta oss så pratar vi mer om möjligheterna att ansluta din fastighet.