14 april 2020

Välkommen som elkund Mackan!

För Mackan föll valet på FinspongsEl, ett lokalt alternativ som fungerar och som dessutom blev billigare.

Välkommen som elkund Mackan!

Magnus "Mackan" Axelson, frisör och aktiv Finspångsbo.

- FinspongsEl, varför inte? Jag gillar lokala alternativ som fungerar och det blev dessutom billigare, Mackan Axelson.

FinspongsEl är gjord på 100% förnybar vattenkraft som är berikad med lokalt producerad el från våra kraftstationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik. Ett naturligt energival för dig som värdesätter det lokala och aktivt vill bidra till långsiktig hållbar energiförsörjning.

Vi kan hjälpa dig att ta fram en avtalsjämförelse både för dig privat och för ditt företag. Du väljer sedan enkelt själv om du vill behålla ditt nuvarande elavtal eller byta till FinspongsEl. Vi hjälper dig genom hela processen!

Ring kundservice på 0122-851 80 eller mejla kundservice@finspangstekniska.se