14 april 2021

Vårtecken nummer två!

Om det första vårtecknet är när vi börjar med sandupptagningen så är det här vårens andra tecken. Det planerade stoppet av avfallspannan!

Vårtecken nummer två!

Vecka 15 är här och det betyder att det är dags för vårt vårstopp av avfallspannan. Pannan stannar vi planerat för att i förebyggande syfte rengöra och underhålla pannan. Ett oplanerat stopp kostar oerhört mycket ur miljösynpunkt och är ofta en dyr historia. Därför planerar vi istället in stopp för att genomföra nödvändiga underhållsarbeten.

Under stoppet utför vi arbeten som exempelvis mura och laga pannväggarna så att vi kan få ut optimal verkningsgrad från bränslet (avfallssoporna) och kontroll av utrustning som är svår att komma åt och kontrollera under drift och rengöring är också delar av ett normalt planerat stopp. Att stoppet ligger i april är medvetet då full drift av avfallspannan är nödvändig under de kallare månaderna för att få bästa möjliga kostnad på fjärrvärmen. Normalt har vi tre planerade stopp för avfallspannan under året, vår, höst och ett längre uppehåll under sommaren, vilket erfarenhetsmässigt visats sig vara en klok strategi för att undvika oplanerade stopp. 

Våren är med andra ord här!