14 juli 2020

Vattenleken i Bruksparken är klar

Stora som små, alla barn är välkomna till den nya vattenleken i Bruksparken. Med ett enda knapptryck sprutar vatten från både höger, vänster, uppifrån och nerifrån!

Vattenleken i Bruksparken är klar

På uppdrag av Finspångs kommun har vi nu slutfört vårt tilldelade projekt, nämligen vattenleken i Bruksparken. Här finns vattensprutande slussar och fantasifulla duschar och vattenleken är tillgänglighetsanpassad utan vattendjup. Vattnet i anläggningen är av färskvattenkvalitet och inte klorerat.

Vattenleken är öppen kl. 9.00-19.00 fram till slutet av augusti och med ett enkelt tryck på knappen på den röda stolpen i mitten av leken tar vattnet fart och sprutar både från höger och vänster, uppifrån och nerifrån!

Vi håller även på att fixa ett cykelställ och så småningom tillkommer även bänkar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se