16 mars 2018

Vi flaggar för våren i Finspång

Nu har vi hissat de nya flaggorna som pryder infarten till Finspångs Tekniska huvudkontor.

Vi flaggar för våren i Finspång

Flaggorna är en del i satsningen på vår nya grafiska profil som vi lanserade vid årsskiftet. Vi kommer kontinuerligt uppdatera vår kommunikation enligt de nya riktlinjerna. Detta för att vara tydliga och öka vår synlighet i kommunen.