24 april 2020

Vi välkomnar Coop som elkund!

Sedan den 1 april använder Coops alla butiker i Finspång, Rejmyre och Skärblacka förnybar FinspongsEl. Ett lokalt alternativ som går i linje med deras gröna inriktning och som dessutom gjort att dom har bättre koll på sina elkostnader.

Vi välkomnar Coop som elkund!

Rauno Heiskanen Dahlström och Anders Svensson

- Tack vare den tekniska expertis som vi får i det nya avtalet har vi nu mycket bättre koll på våra elkostnader säger Anders Svensson, VD Coop Finspång.

FinspongsEl är gjord på 100% förnybar vattenkraft som är berikad med lokalt producerad el från våra kraftstationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik. Ett naturligt energival för dig som värdesätter det lokala och aktivt vill bidra till långsiktig hållbar energiförsörjning.

Vi kan hjälpa dig att ta fram en avtalsjämförelse både för dig privat och för ditt företag. Du väljer sedan enkelt själv om du vill behålla ditt nuvarande elavtal eller byta till FinspongsEl. Vi hjälper dig genom hela processen!

Ring kundservice på 0122-851 80 eller mejla kundservice@finspangstekniska.se