Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
10 juni 2024

Spolning av vattenledningar - Rejmyre

Som en del av vårt underhåll av vattenledningarna, kommer Pollex AB på uppdrag av Finspångs Tekniska att spola vattenledningsnätet. Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. För att undvika kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten ber vi er att hålla alla vattenkranar stängda under pågående arbete.

När och var? 

Arbetet med spolningen i Rejmyre utförs under vecka 26. Stäng av den kran/ventil som sitter före er vattenmätaren dagarna ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Spolningen sker  24 , 25 och 26 juni mellan klockan 20.00 - 05 00. Detta påverkar hela Rejmyre.
Ett vattensläp kommer att finnas vid Coop, det går även att hämta vatten nere vid vattenverket vid båtplatserna.
Berggården kommer ha ett eget trycksatt vattensläp 

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Störningar i närområdet

Arbetet kan medföra att vissa fastigheter utanför spolningsområdet, periodvis kan uppleva förändringar i vattentrycket. Vattnet kan även bli missfärgat, låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se

10 jun 15:29
Planerat ärende